Mẫu

Ý tưởng thiết kế CV cho ngành thiết kế đồ hoạ

Phải mất hàng ngàn từ để một người có thể xác định được một phần nào đó con người của bạn. Đầu tiên là tên của bạn, nó sẽ cho họ biết “bạn là ai”, sau đó bằng cấp của bạn sẽ nói “bạn là gì”, và cuối cùng đạo đức của bạn sẽ được …

Ý tưởng thiết kế CV cho ngành thiết kế đồ hoạ Read More »

Shopping Cart